Autoritats africanes utilitzen dades satel·litals per prevenir inundacions a l’Àfrica occidental

Les inundacions són una preocupació creixent a l’Àfrica occidental, i es preveu que augmentin amb el canvi climàtic. Hi ha una gran necessitat d’accés fiable a les previsions i avisos operacionals d’inundacions, produïts per un robust sistema d’informació i comunicació, adaptat a les condicions regionals i operat per institucions competents d’Àfrica Occidental.

El projecte FANFAR, finançat per la UE, té com a objectiu construïr aquest sistema. En aquest context, Lobelia proporciona productes de nivell de l’aigua basats en dades satel·litals a la plana d’inundació de la conca del riu Níger, que són assimilats seqüencialment en un model hidrològic de l’Institut Meteorològic i Hidrològic Suec (SMHI, en anglès) per generar els períodes de retorn de la descàrrega del riu. Aquests resultats s’utilitzen per al sistema de previsió d’inundacions i alerta primerenca de SMHI a Àfrica Occidental.

La Plataforma d’Explotació Temàtica d’Hidrologia (H-TEP, en anglès), basada en el núvol, opera aquest sistema d’alerta d’inundacions. El servei global de nivell de l’aigua de Lobelia, basat en dades de satèl·lit, s’executa a la H-TEP i permet complementar xarxes de sensors in situ. També es pot utilitzar com a proxy del flux hídric, així com per a la calibració i validació de models, i per a l’assimilació de dades hidrològiques.

saber-ne més
Inundacions en Àfrica Occidental