Ajudant UN Habitat – CRPT en l’anàlisi del clima a les ciutats

Les àrees urbanes estan fortament exposades als efectes del canvi climàtic. Les autoritats locals controlen aquests efectes molt de prop per tal d’adaptar-s’hi en el moment oportú i reduir-ne l’impacte en la vida dels ciutadans: assistència sanitària, transport, gestió de l’aigua, subministrament d’energia, etc.

El Programa de Perfils de Resiliència Urbana de UN Habitat (CRPP, en anglès) proporciona als governs nacionals i locals eines per mesurar i augmentar la resiliència davant els impactes de múltiples riscos, inclosos els relacionats amb el canvi climàtic.

El “Climate engine” de Lobelia, que analitza les tendències climàtiques, està integrat al CRPT. Aquestes dades s’enllacen amb altres tipus de dades per definir plans d’acció adequats. El “Climate engine” de Lobelia ha estat utilitzat a ciutats com Asunción, Yakutsk, Maputo, Dakar o Port Vila, i pot ser utilitzat per ciutats de tot el món.

Lobelia utilitza tècniques de reducció d’escala i correcció de biaix (downscaling and bias correction) per generar dades d’alta resolució adaptades localment que descriuen el clima futur a les ciutats objectiu.

provar demoexplorar el clima passatUrban Resilience Hub (UN Habitat)
Anàlisi del clima a les ciutats

Temperatura màxima de l’aire a Yakutsk, Rússia (promig de juliol) | 2041-2070 | RCP 4.5

Anàlisi del clima a les ciutats

Temperatura mínima de l’aire a Yakutsk, Rússia (promig de febrer) | 2041-2070 | RCP 4.5