Detecció de plàstics al mar arreu del món utilitzant satèl·lits

Lobelia Earth utilitza imatges de Radar d’Apertura Sintètica (SAR) per a la identificació de plàstics en entorns marins. Els radar satel·litals presenten avantatges indiscutibles per a l’estudi dels oceans, ja que proporcionen una monitorització constant, independent del temps atmosfèric i de la llum solar.

Combinem diferents tipus d’informació recollits pel sensor de radar i utilitzem algorismes per millorar la detecció de deixalles marines en combinació amb informació meteorològica, fent servir una aproximació de reconeixement de patrons basada en tècniques d’intel·ligència computacional. Això permet la generació de models basats en dades, entrenats i validats per a la zona d’estudi (les Illes Balears), i la seva generalització a altres esdeveniments de contaminació per plàstics en altres escenaris i ubicacions geogràfiques.

Sentinel-1 SAR images. Mallorca 2019.