Pronosticant plagues amb dos mesos d’antelació

Un eixam que mesura un quilòmetre quadrat conté uns 40 milions de llagostes, que mengen aproximadament la mateixa quantitat d’aliment en un dia que 35.000 persones.

Més de 8 milions de persones a l’Àfrica occidental es van veure afectades durant la plaga 2003-2005, en què es van perdre collites senceres de cereals i es va destruir fins al 90% de llegums i pastures. Van ser necessaris prop de 600 milions de dòlars i 13 milions de litres de pesticida per reprendre el control.

S’estan fent servir dades satèl·lit d’una manera innovadora per predir condicions favorables per als eixams de llagosta del desert. La nova tecnologia, basada en gran mesura en dades d’humitat del sòl d’alta resolució, ajuda a augmentar fins a dos mesos el temps de preavís dels brots de llagosta.

isardSAT i el Cirad van desenvolupar una nova eina, sota un contracte amb l’Agència Espacial Europea, per monitoritzar i pronosticar les condicions que poden conduir a plagues de llagostes, com l’alta humitat i vegetació verda. Apareixen exams quan un període de sequera és seguit per pluges abundants i un creixement ràpid de la vegetació. Els resultats es van validar a Algèria, Mali, Mauritània i el Marroc en coordinació amb les autoritats nacionals i la FAO.

Durant l’últim brot a Mauritània (2016), l’equip va poder identificar un retard temporal d’uns 70 dies des dels signes inicials d’humitat del sòl fins al moment en què es va produir el brot. Aquests resultats es van obtenir utilitzant dades d’observació de la Terra del servei operacional d’humitat del sòl amb cobertura global operat actualment per Lobelia.

saber-ne més
Brots de plagues

Estimació de la humitat del sòl amb 1 km de resolució (juliol de 2017)

Brots de plagues

Estimació de la humitat del sòl amb 1 km de resolució (novembre de 2017)