Construint el futur núvol europeu per a l’observació de la Terra

Una de les frases més sentides en el camp de l’Observació de la Terra és “portar els algoritmes a les dades”. Tenint en compte els conjunts de dades cada vegada més grans que proporcionen els satèl·lits Sentinel i els serveis Copernicus, s’estan creant plataformes que ajuden els usuaris a executar les seves cadenes de processament el més a prop possible de les dades que necessiten: no cal esperar una gran descàrrega abans de començar a treballar.

Lobelia col·labora amb Mercator Océan Internacional ajudant els usuaris de l’Observació de la Terra a treure el màxim profit de WEkEO, la plataforma de Serveis d’Accés a Dades i Informació (DIAS, en anglès) desenvolupada per EUMETSAT, ECMWF i el mateix Mercator. Lobelia està també profundament involucrada en el seguiment dels diversos serveis, a més de recollir feedback per a properes versions de la plataforma.

saber-ne més
Il·lustració WEkEO